Details

Hoe werkt een Aquatum 300?

Het vervuilde regenwater loop direct-zonder verdere voor of tussengeschakelde componenten in het Aquatum 300 reinigingssysteem. Hier loopt het water door een steenkoolen zandlaag, waarbij alle roesten stofdeeltjes tot een grootte van1 μm eruit gefilterd worden. Het aldus gereinigde water loopt nu kristalhelder in de put en wordt daar opgeslagen.

 

Kristalhelder gebruikswater en automatische filterreiniging

Eenmaal per week reinigt de filter zich vanzelf. Hiervoor staat de pomp garant. De pomp spoelt het zuivere regenwater in tegengestelde richting door de filter en voert daarbij het gefilterde vuil via de overloop naar de riolering. Eigenlijk worden de filterlagen gewassen, het vuil losgemaakt en afgevoerd.

Deze spoeling is volautomatisch en verbruikt ongeveer 90 liter regenwater.